ไบโอ กัลวาไนเซอร์ บริษัทชั้นนำในการชุบกัลวาไนซ์ ชุบเคลือบผิวกันสนิม

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร คุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา

เกี่ยวกับ..


ไบโอ กัลวาไนเซอร์

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ให้บริการด้านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน หรือการชุบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanizing) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการชุบชิ้นงานเป็นระบบปิดทุกขั้นตอน ทำให้กระบวนการชุบมีความปลอดภัยสูง มีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ เพื่อลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม

บ่อชุบของบริษัทฯ เป็นบ่อชุบขนาดใหญ่ โดยบ่อชุบมีความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 13 เมตร ลึก 2.2 เมตร ทำให้รองรับชิ้นงานเหล็กที่มีขนาดใหญ่ได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Bio Green"โรงชุบสีเขียว"

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดคาร์บอนจากทั้งการลดการใช้พลังงาน และเปลี่ยนใช้พลังงานสะอาด และ จะมีการสนับสนุนให้ใช้วัสดุที่มีคาร์บอนต่ำ ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การลงทุนใหม่ ๆ คำนึงถึงผลกระทบ จากคาร์บอนต่อไปอีกด้วย

Solar Cell พลังงานสะอาด 100%"ลดการปล่อยก๊าซ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด 100% โซล่าเซลล์ จึงเป็นทางเลือกที่ใช้ ทั้งช่วยในการประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนให้กับส่วนรวม

พลังงานสะอาดที่หาได้ง่ายที่สุด และมีความปลอดภัยสูง คือ แสงอาทิตย์ ที่มีรังสีที่อุดมไปด้วยโฟตอน สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษ มลภาวะแก่โลก ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของทั้งมนุษย์และสัตว์

ทำไมต้องเลือก

ไบโอ กัลวาไนเซอร์

ทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระบบการชุบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบสังกะสีที่มีคุณภาพ (SHG 99.995%)

ทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระบบการชุบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบสังกะสีที่มีคุณภาพ (SHG 99.995%)

ระบบการชุบ<br/>มีมาตรฐานสากล  <br/>ASTM A123/A123M -17

ระบบการชุบ
มีมาตรฐานสากล
ASTM A123/A123M -17

ควบคุมการผลิต<br/>ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน<br/> ISO 9001:2015

ควบคุมการผลิต
ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015

มีระบบการจัดการ<br/>สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

มีระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย<br/>ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล"

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4
เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการกระบวนการชุบสังกะสีให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตรงต่อความต้องการของลูกค้า
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

ทางบริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการและอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบมาด้วยดีตลอด
เห็นความสำคัญในการใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ชุมชน จึงได้มีการจัดทำ
“ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”
เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมและบำบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการลดมลพิษในด้านต่าง ๆ

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ที่เราให้ความสำคัญ คือ

E

Environmental
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

S

Social
ความรับผิดชอบต่อสังคม

G

Good Government
บริษัทมีธรรมาภิบาล

C

Culture
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส

เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
และบริษัทยังได้เติบโตไปคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า
แต่ในปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดปัญหาที่อาจตามมา
เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ โลกร้อน การจัดการสารเคมี กากอุตสาหกรรม การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
รวมถึงโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit)

บริการของเรา

ชุบโครงสร้างอาคาร

ชุบอุปกรณ์จราจร

ชุบโครงสร้าง/อุปกรณ์สาธารณูปโภค

ชุบอุปกรณ์การเกษตร

ชุบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เหล็กรางน้ำพร้อมชุบ

เหล็กตัวซีพร้อมชุบ

เหล็กกล่องพร้อมชุบ

Ground Rod พร้อมชุบ

โซ่พร้อมชุบ

ตะแกรงพร้อมชุบ

ตาข่ายลวดพร้อมชุบ

  • Phone032-890894
  • Phone061-4239911 (การตลาด)
  • Phone061-4231199 (บุคคล,บัญชี,จัดซื้อ)
  • FacebookBio Galvanizer
  • Line Official

Bio Galvanizer Co., Ltd.

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ : 459/62 หมู่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงงาน : 145 หมู่ 1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

E-mail: [email protected]