เกี่ยวกับ..


ไบโอ กัลวาไนเซอร์

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ให้บริการด้านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน หรือการชุบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanizing) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการชุบชิ้นงานเป็นระบบปิดทุกขั้นตอน ทำให้กระบวนการชุบมีความปลอดภัยสูง มีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ เพื่อลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม

บ่อชุบของบริษัทฯ เป็นบ่อชุบขนาดใหญ่ โดยบ่อชุบมีความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 13 เมตร ลึก 2.2 เมตร ทำให้รองรับชิ้นงานเหล็กที่มีขนาดใหญ่ได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

พันธกิจ (Mission)

คุณภาพงานดี บริการรวดเร็ว พัฒนาต่อเนื่อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณภาพงานดี

ควบคุมดูแล คุณภาพทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและความต้องการของลูกค้า

พัฒนาต่อเนื่อง

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการรวดเร็ว

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว ทันทุกการส่งมอบ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทนสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

  • Phone032-890894
  • Phone061-4239911 (การตลาด)
  • Phone061-4231199 (บุคคล,บัญชี,จัดซื้อ)
  • FacebookBio Galvanizer
  • Line Official

Bio Galvanizer Co., Ltd.

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ : 459/62 หมู่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงงาน : 145 หมู่ 1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

E-mail: [email protected]