ทำไมต้องเลือก

ไบโอ กัลวาไนเซอร์

ทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระบบการชุบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบสังกะสีที่มีคุณภาพ (SHG 99.995%)

ทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีระบบการชุบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบสังกะสีที่มีคุณภาพ (SHG 99.995%)

ระบบการชุบ<br/>มีมาตรฐานสากล <br/>ASTM A123/A123M -17

ระบบการชุบ
มีมาตรฐานสากล
ASTM A123/A123M -17

ควบคุมการผลิต<br/>ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน<br/> ISO 9001:2015

ควบคุมการผลิต
ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015

มีระบบการจัดการ<br/>สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

มีระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย<br/>ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

      บริษัท  ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ประกอบกิจการ ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. ลดการใช้พลังงาน โดยการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ป้องกันการเกิดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท ฯ
 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัท ฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท ฯ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม


มาตรฐานสากล ASTM A123/A123M-17 และมาตรฐาน ISO 9001:2015

      ระบบการชุบของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล ASTM A123/A123M-17 หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดภายใต้การควบคุมการผลิตด้วยระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมใบรับรองคุณภาพการชุบ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในกระบวนการชุบของเราได้ 100% เพราะเรามีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
     บริษัท  ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 หรือ Green Industry (GI) ตามโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนำหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management – TQM) ผนวกกับหลักการสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Triple Bottom Line) พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานสำคัญของ 2 เสาหลักคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กร • Phone032-890894
 • Phone061-4239911 (การตลาด)
 • Phone061-4231199 (บุคคล,บัญชี,จัดซื้อ)
 • FacebookBio Galvanizer
 • Line Official

Bio Galvanizer Co., Ltd.

บริษัท ไบโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ : 459/62 หมู่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงงาน : 145 หมู่ 1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

E-mail: [email protected]